Faculty and Staff Directory (ְԱϢ)

Faculty Board Members Administration
 Name  Name  Name
 Huang Ying  Guo Ning  Xu Weichu (Principal)
 Zhou Hongru  He Nanhui  Zhou Hongru (VP)
 Luo Xu  Xu Weichu  Li Su (accountant)
 Meng Yuan  Huang Ying  
 Guo Ning  Jim Tai  
 Mac KK  Li Su  
 Song Haoru  Zhou Hongru  

Please contact webmaster for access information.

School personel please access your school email here